Fiskebäck Bunkrings AB

We are a small company who deliver bunker to other ships and cisterns.

Under åren som gått har Fiskebäck Bunkrings AB utvecklats från att vara ett bolag som både sålde och transporterade oljor till att enbart transportera olja.

Utöver rena transporter till olika depåer utgör bunkringar av andra fartyg en stor del av vår verksamhet. Dessa bunkringar utförs mestadels i Göteborg, men även i andra hamnar. Vi möter också upp fartyg ute till havs och levererar bunker till dem där.
 

Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är idag Skagerack, Kattegatt och södra östersjön.

Produkterna vi mestadels levererar består av fuel oil, marine diesel och gasoil.

M/T Fram går idag i timecharter för Top Oil AB