Historia

Kort historik över Fiskebäck Bunkrings AB

Företaget har sin grund i den oljehandelsrörelse Oskar Johansson från Fiskebäck började med i början på 30-talet tillsammans med 2 vänner, Allan Jansson från Donsö och Karl Tornås från Vrångö.

De började med en fiskebåt som var ombygggd till tankbåt, med namnet Fram, som lastade 16 m3 och hade som mål att sälja till de tre orter som kollegorna kom ifrån, dvs Fiskebäck, Donsö och Vrångö. Det visade sig inte vara så lätt att få kunder när det fanns etablerade handlare på orterna. I Fiskebäck gick det bra och man arbetade in en trogen kundkrets som köpte av Oskar.

När 2:a världskriget bröt ut stannade oljehandeln upp och Oskar drev ensam rörelsen vidare. De kom igång med ersättningsbränslen omkring 1942-43, tjära och skifferolja även en del vanlig brännolja kunde Oskar ordna till för de fiskare som ville ut för att fiska. Inga större förluster av fartyg eller människoliv drabbade Fiskebäck under kriget så oljehandeln kunde fortgå. Oskars bror Olle arbetade på den tiden i en trävarufirma i Majorna och Oskar behövde en medhjälpare på tankbåten och frågade Olle om han var intresserad, och så blev det i en ganska lugn och blygsam rörelse.

I slutet på 40-talet etablerade sig Nynäs Petroleum på svenska marknaden och sökte återförsäljare. Oskar blev kontaktad och skrev kontrakt med Nynäs som också innebar att Oskar fick hyra en bunkerbåt av Nynäs med namnet Nynäs VII som lastade 37 m3. Det kom till en del ytterligare kunder, skutor, tankbåtar och även fiskebåtar från andra orter som köpte olja av Oskar.

I slutet på 50-talet började Oskar se sig om efter något annat, det var vanligt att man byggde om något annat fartyg, fiskebåt, torrlastfartyg, bogserbåt eller passagerarfartyg till tankbåt. Nybyggen var i denna tiden inte så vanligt. Han köpte en gammal bogserbåt med lämpliga mått som togs till Gothenius  för ombyggnad. Tidigt 1960 levererades Fram, en järnbåt som lastade 57 m3 med en Pentadiesel i, vilket lyft från de tändkulemotorer som man haft i de tidigare båtarna.

1961 började Bo-Göran Olofsson, Olles son, i rörelsen och utvecklingen gick passande nog framåt, Anders började hos Oskar 1968. 1969 togs Fram till Gothenius för förlängning och ombyggnad och lastade därefter 82 m3. 1970 hade Oskar blivit till åren och erbjöd Olle och Bo-Göran att köpa rörelsen vilket genomfördes och Fiskebäck Bunkrings AB tog sin början.

I mitten på 70-talet tog Anders över Olles del i Fiskebäck Bunkrings AB. Bunkringar och kusttransporter ökade efter hand och Bo-Göran och Anders trodde att  man skulle ha sysselsättning för ett större fartyg, Tankos från Hönö låg mest still i Ryahamnen och blev till salu, och Fiskebäck Bunkrings AB köpte Tankos som lastade 180 m3 inklusive ett transportåtagande på Bohuskusten. 1978 började Berth Petersson i Fiskebäck Bunkrings AB.

Bolaget sålde 1984 Tankos och köpte Zephyr en annan gammal kämpe som med större lastförmåga passade bra i bolagets transportåtaganden. Fartyget döptes om till Framvik. I mitten på 80-talet såldes Fram och ett fartyg från Hamburg inköptes och fick överta namnet Fram. Leveranser till fiskebåtar och övrig sjöfart ökade och även en del kusttransporter kunde utföras med Fram.

1991 var det dags att byta igen, Framvik såldes till Norge, avsikten var att hon skulle byggas om till missionsbåt och bolaget köpte Trellevik som blev omdöpt till Framvik. Detta fartyg lastade 450 m3 och blev ett passande fartyg för bolaget, även resor på utrikes ort genomfördes, Köpenhamn, Kristiansand, Hamburg med mera.I samband med inköpet av Trellevik blev Berth medintressent i Fiskebäck Bunkrings AB.

2001 började Anders son Johan i bolaget.  2002 hade kusttransporter med Ljusa produkter minskat avsevärt, bolaget blev kontaktat av Topoil som behövde en bunkerbåt som kunde transportera tjockolja och diesel, bolaget chartrade ut Framvik till Topoil.

2006 fick bolaget ett erbjudande om att köpa ett fartyg från Norge som övertog Framviks uppgifter och Nordskalld inköptes och fick överta namnet Fram. Leveranser av bunkers till fiskefartygen avtog med tiden och Fram såldes 2007. Bo-Göran gick i pension 2010 och Johan blev delägare i bolaget. Anders är på väg ut ur bolaget och in i pensionstillvaron.